kosik  
   satky a saly nausnice nahrdelniky spolocenske kabelky svadobne korunky

Obchodné podmienky

 1. Povinnosti predávajúceho
 2. Povinnosti kupujúceho
 3. Ceny tovaru
 4. Spôsob platby
 5. Termín dodania
 6. Spôsob dodania
 7. Poštovné
 8. Zrušenie objednávky
 9. Reklamácie
 10. Záručná doba
 11. Postup pri reklamácii
 12. Doba vybavenia reklamácie

 

Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

 1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

 1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
 2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
 4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

 

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť.
 2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
 3. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné aby bol v uvedenej lehote predávajúcemu doručený list o odstúpený od zmluvy. V liste je nutné uviesť identifikačné číslo tovaru, ktoré je možné nájsť na vystavenej faktúre. Ďalej je nutné uviesť cenu tovaru, dátum a spôsob prevziatia tovaru. Spôsob vrátenia tovaru a vrátenia peňazí bude posudzovaný idividuálne podľa vzájomnej dohody. Tovar musí byť nepoškodený a zabalený v pôvodnom obale.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti.

Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. V prípade však, že v čase objednania sa ceny výrazne zmenia a dodávateľ nás na túto skutočnosť vopred neupozorní, vyhradzujeme si právo zmeny cien. Zákazníka však o tom upovedomíme s tým, že objednávku nám buď potvrdí alebo ju zruší.

Zľavy za tovar sa vypočítavajú z odporúčanej maloobchodnej ceny stanovenej dodávateľom ku dňu poslednej aktualizácie, alebo sprístupnenia tovaru na stránke.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítané poštovné ak sa nedohodneme inak.

Sme platci DPH a uvedené ceny sú s DPH

 

Spôsob platby

Za tovar môžete platiť:

 • dobierkou na pošte (V prípade, že si zvolíte spôsob dopravy na dobierku a Vaša hodnota objednávky je väčšia ako 50 €, je nutné zaplatiť za tovar vopred prevodom na účet. Každý zákazník bude o tom telefonicky informovaný. V tomto prípade je dobierka zdarma.)

 

Termín dodania

Pri spôsobe doručenia na dobierku, tovar zasielame 2 krát do týždna. V prípade, že sa stane, že daný objednaný tovar už nemáme skladom, budem vás o tom ihneď kontaktovať telefonicky.


 

Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame:

 1. poštou na dobierku (+2,50 €)

Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Pri objednávkach tovaru zo zahraničia si vopred dohodneme podmienky aj spôsob dodania a platby.

 

Poštovné

1. DOBIERKA
Poštovné pre každú vybavenú objednávku zaslanú Slovenskou poštou na dobierkou je 2,50 € pri objednávke do 50 €. Pri objednávkach nad 50 € poštovné neúčtujeme a platba musí byť uhradená vopred na účet. Po obdržaní platby Vám bude Váš tovar zaslaný.

2. POŠTOVNÉ DO ZAHRANIČIA
Pri objednávke zo zahraničia poštovné vypočítavame individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame a podľa aktuálnych cenníkov kuriérskej spoločnosti. Tovar zasielame len do krajín Európskej únie. Platba musí byť uhradená vopred na účet, z dôvodu šetrenia nákladov na poštovnom.

Zrušenie objednávky

Podmienky zrušenia objednávky
Do doby, kým Vám bude zaslané potvrdenie o prijatí objednávky, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na info@fwshop.sk. Obratom Vám zašleme potvrdenie o jej zrušení. Nakoľko sa tovar snažíme zo skladu vyexpedovať v čo najkratšom termíne, prosíme o dodržanie danej podmienky.


Vrátené zásielky
Pokiaľ si zákazník nestihol, alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne a informuje nás o tomto vopred, alebo obratom po zaslaní našej výzvy, zásielku mu na jeho požiadanie pošleme opakovane, avšak náklady s tým spojené mu budú pripočítané.

 

Reklamácie

Reklamácie sa riešia podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Zahájenie reklamačného procesu nemá vplyv na povinnosť kupujúceho riadne uhradiť faktúry. Taktiež nezodpovedáme za škody spôsobene dopravou tovaru. V takom prípade ihneď kontaktujte prepravcu. K reklamácii je nevyhnutné priložiť reklamačný lístok s uvedením popisom vady. Oprávnená reklamácia bude vybavená buď opravou, alebo výmenou tovaru. V prípade, že Vám prišla zásielka poškodená, informujte nás o tom e-mailom, alebo telefonicky. Vzniknutú situáciu riešime potom individuálne.


 

Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu pošte.


Reklamácia sa vzťahuje len na:

 • preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania

Reklamácia sa nevzťahuje na:

 • chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru napríklad bežným opotrebovaním, nosením, ošúchaním, nesprávnym použitím, nedbalosťou, nehodou (roztrhnutie, zlomenie, poškriabanie) alebo pokusom o opravu.

Niektoré naše výrobky sú módne doplnky a sú určené na príležitostné nosenie. Nemajú rovnaké vlastnosti ako šperky zo zlata a iných drahých kovov. Ich výhodou je však nižšia cena. Majú však kratšiu životnosť. Našu bižutériu treba vždy odložiť keď prichádzajú do kontaktu s vodou (aj pri umývaní rúk). Keďže ide o módny doplnok, nie sú určené na nepretržité nosenie.

 

Postup pri reklamácii

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

 1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia tovaru.
 2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo v cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás prosím informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
 3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. My vám zašleme Reklamačný protokol a tento spolu s chybným tovarom nám zašlete na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu faktúry, ktorú ste obdržali. Oprávnená reklamácia bude vybavená buď opravou alebo výmenou tovaru. Poštovné a iné poplatky hradíme iba pri oprávnenej reklamácii. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

 

Doba vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. Avšak reklamácie sa snažíme vybaviť hned po zistiní vady, v priebehu 7 dní.


O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. Informovať Vás budeme prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, pokiaľ sa nedohodne inak.


Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady (poštovné) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.


V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom na jeho náklady, ak sa nedohodneme inak.Doprava a dorucenie Novinky na FWshop
 • Uvedené ceny sú s DPH!

 • Rýchle a spolahlivé doručenie Vašej objednávky!

 • Bezpečné balenie tovaru, doručenie bez poškodenia!

 • Ku každej objednávke kupón na zľavu, pre Váš další nákup!

 • Cena za dopravu len 3.50 Eur!

 • Pri objednávke nad 50 Eur je doprava ZDARMA!

Plesová sezóna začala.... 17.01.2017

Krásne Vianoce Vám všetkým.... 12.12.2016

Sila prírodného kameňa 1.4.2016

Vianoce 2015 3.12.2015

Každá dáma potrebuje zrkadielko. 4.9.2015

Farby, farby, farbičky... 3.7.2015

Všetky články >>